KLAUZULA INFORMACYJNA STOSOWANA W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
Informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
DIOTOR
z siedzibą w Toruniu przy ul. Kościuszki 81,
zwany dalej Administratorem;
Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji transakcji sprzedaży
i bedą udostępniane innym podmiotom np.: do biura rachunkowego w celu realizacji podstawowych obowiązków przedsiębiorcy wynikających z przepisów lub firm kurierskich w celu realizacji zleceń
3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja transakcji,
4) podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,
5) posiada Pani/Pan prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
– przenoszenia danych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji roszczeń wynikających z realizowanego zlecenia