Tworzenie oprogramowania na komputery PC

Oferujemy tworzenie oprogramowania na PC dostosowanego do potrzeb i wymogów klientów lub wykonywanych przez nas urządzeń. Tworzone oprogramowanie pozwala na sterowanie automatyczne urządzeniami, bez ingerencji człowieka lub sterowanie parametryczne w interakcji z operatorem, gdzie obsługa ma możliwość dokonywania zmian  parametrów systemu sterowania np. w systemach automatyki zmian dozowania, prędkości pracy silników itp. Wykonujemy oprogramowanie pozwalające na zintegrowanie zaprojektowanego przez nas urządzenia w istniejącej i działającej technologii oraz poszerzenie jej o nowe elementy.

Tworzone przez Diotor oprogramowanie może pełnić funkcje takie jak:

 

 • Przetwarzanie danych z systemów akwizycji danych (parametry procesów produkcyjnych, temperatura, ciśnienie, jasność, barwa światła itp.)
 • Kontrola i wizualizacja procesów sterowania
 • Kontrola i wizualizacja procesów produkcji
 • Analiza zebranych z urządzeń danych
 • Oprogramowanie sterujące pracą urządzeń
 • Ustawianie parametrów urządzeń, w trakcie pracy

 

Tworzenie oprogramowania systemów wbudowanych (embedded system)

Wykonujemy oprogramowanie do dowolnych procesorów firmy Microchip zarówno w języku asembler ( w przypadku urządzeń wykorzystujących najmniejsze procesory serii PIC10F, PIC12F czy PIC16F) lub w języku C (w przypadku procesorów PIC16F, PIC18F, PIC24F czy PIC32)

Wykonywane przez nas oprogramowanie układów znajduje najczęściej zastosowanie  jako:

 • Oprogramowanie systemów RFID wykorzystywane do identyfikacji, autoryzacji dostępu, monitorowania ruchu obiektów itd.
 • Oprogramowanie do zarządzania zdalnym sterowaniem radiowym opartym na systemie KEELOQ ® z kodem zmiennym
 • Systemy zdalnego sterowana i kontroli o zasięgu do 1km
 • Oprogramowanie urządzeń zasilanych bateriami – bardzo mały pobór prądu
 • Oprogramowanie systemów przeznaczonych do sterowania systemami AUDIO
 • Oprogramowanie układów pomiarowych i telemetrycznych.
 • Oprogramowanie układów sterowania i centrali alarmowych oraz systemów służących do zabezpieczenia mienia.
 • Oprogramowanie dla układów z wykorzystaniem transmisji GSM, Ethernet, USB, RS485, RS232, I2C, SPI, UART, Bluetooth, IEEE802.15.4
 • Oprogramowanie sensorów oraz układów peryferyjnych np. GPS, magnetometry, żyroskopy, czujniki i mierniki ciśnienia lub  temperatury,  akcelerometry itp.